Best & West Polska sp z o.o.

Best & West Polska sp z o.o. zajmuje się wypożyczaniem personelu dla firm eksportowych i hodowlanych w branży kwiaciarskiej. Usługi te dostarczane są na podstawie godzinowej lub projektowej. Best & West może w razie potrzeby zapewniċ całkowite zarządzanie operacyjne, w ramach którego nadzorowany jest postęp, jakośċ oraz właściwa rejestracja przepracowanych godzin.

SNCU FlowerTwister

Szukasz pracy? Certyfikat